Öronakupunktur

Genom att stimulera punkter i örat, ökas energiflödet i kroppen och kroppens självläkning stärks. Varje del i kroppen har en zon i örat, där obalanser kan upptäckas och behandlas. Exempel på besvär som passar för öronakupunktur:

  • Smärta
  • Störningar i mage/tarm
  • Allergier
  • Beroenden
  • Psykiska symptom
  • Övervikt

Besöket
Vid första besöket går vi igenom dina symptom, din sjukdomshistoria och din livsstil. Öronen undersöks med palperstav för att hitta ömma punkter. Även färg- och formförändringar observeras.  Behandlingen utförs sedan med antingen nålar, fröplåster eller magnetkulor. 3-5 st brukar vara lagom. Om du väljer fröplåster eller magnetkulor, får dessa sitta kvar tills nästa besök och du kan själv massera dem dagligen för ännu bättre resultat. Vid första besöket får du även tips på justeringar av kost och livsstil som kan bidra till kroppens självläkning.
Tidsåtgång: 90 minuter.
 Pris: 990:-

Vid återbesök följer vi upp livsstils- och symptomförändringar från gången innan. Plus behandling. 
Tidsåtgång: 60 minuter. Pris: 790:-

NADA-behandling
Öronakupunktur är mycket lämplig att använda vid beroenden av olika slag - alkohol, droger, socker t ex. Många behandlingshem i Sverige använder tekniken. Det är speciella punkter som behandlas och behandlingen behöver upprepas flera gånger för ett bestående resultat. Hur ofta och länge beror på graden av beroende.

Förebyggande
Man behöver inte ha hälsoproblemför att boka tid. Det bästa är att förebygga. Obalans uppstår innan symptomen visar sig. Om man tar hand om obalanserna i tid, behöver symptomen aldrig upptå. Många väljer att gå regelbundet på öronakupunktur för att stärka sin mentala och fysiska hälsa.

Nobis Naturterapi
Åh Stiftsgård, Ljungskile
Gökottevägen 16,Trollhättan
E-post: karin@nobisnatur.se
Tel: 0721-600 152 

© Copyright Nobis Naturterapi